Project

Inclusie in tijden van transitie

Inclusief denken en werken wordt veel genoemd als uitgangspunt voor beleid. Iedereen doet mee in de samenleving en dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Maar hoe zorg je ervoor dat daadwerkelijk alle groepen aan bod komen, ook allochtonen en mensen met een beperking bijvoorbeeld?
Hoe geef je inclusief beleid vorm als  gemeente of als burgers in een periode van grote transities rondom jeugdzorg, zorg, Wmo en Participatiewet?

Via het gezamenlijke project ‘Inclusie in tijden van transitie’ bieden Spectrum, Partoer, CMO Groningen en Interconnect in Gelderland, Friesland en Groningen handvatten, concrete voorbeelden en uitwisseling om met integratiebeleid en inclusief werken effectief aan te sluiten op de transities op lokaal niveau.

Lees verder

 

  • Register

Laatste nieuws

Handreiking:

Op eigen kracht ver gekomen. Dat is de titel van de handreiking over de inclusie van derdelanders en de dec... Lees meer

On 22 juni 2015
IET training, terugblik !

Afgelopen maanden hebben de Interculturele Effectiviteits Trainingen (IET) in de provincies Groningen, Friesland en Gelderland plaatsg... Lees meer

Uitnodiging miniconferentie arbeidsparticipatie

Wat als iedereen meedoet?!
dinsdagmiddag 24 maart 2015 | 13.00 – 17.00 uur.

Iedereen heeft talenten en mogelijkheden, die benut

kunnen worde... Lees meer

Bijeenkomst tegen Jihadisme 3 februari 2015 !

De bijeenkomst biedt de kans om stil te staan bij de vraag: wel of geen beleid tegen jihadisme? Ook geeft het atelier inzicht in de lokale aanpak die in grote steden en sommige gemeentes i... Lees meer

On 13 oktober 2014
Dag van de dialoog, Friesland !

Partoer doet op 4 november 2014 mee met de Dag van de Dialoog met een dialoogtafel. Dit in het kader van het Europees Integratiefonds (EIF) -... Lees meer

Impressie bijeenkomst sociale wijkteams: Wat werkt !

Impressie, verslag, presentaties van de bijeenkomst sociale wijkteams: Wat werkt ! Georganiseerd door Spectrum/Elan op 10 juni 2014.

 

Lees meer
On 03 februari 2014
Nieuwsbrief KMG

De nieuwsbrief van het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen (KMG) is uitgebracht met een leuk artikel over het inlcusie project. 

 

Lees meer

KMG Werkmiddag over de nieuwe inburgeringsprocedure

Er is vanaf 1 januari 2013 veel gewijzigd in de wet- en regelgeving met betrekking tot inburgering. Dit heeft consequenties voor de inburgeraar. Deze is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inbu... Lees meer

Partners

Partoer4
Logo Cmostamm Blauw400 400
Ic4
Spectr4
Rijksoverheid4